Stall Björnbo Gård

Hejsan och välkommen till stallet som erbjuder ridning för alla.

Vi rider utifrån ryttarens förmåga och kunskap.

Allmänt

Gården ligger utanför Enköping i Härkeberga med sin kulturhistoriska miljö och nära till naturen. All ridning sker utomhus antingen i paddock eller i skogen beroende önskemål och kunskapsnivå.

 

Historia

Björnbo Gård ägs idag av familjen  Sonja Sjöberg  och arrenderas av Björnbo Alltjänst HB (Erika Sjöberg och Pär Gustafsson). Gården har varit lantbruksgård sedan länge och blev renodlad mjölkgård när Erikas far Oves,  far Olof Sjöberg köpte gården 1955. Ove tog över gården med mjölkkor år 1975 och drev den som mjölkgård fram till år 2000 då det skulle behövts stora investeringar och mjölkpriserna inte var tillräckligt bra för att driften skulle löna sig. Sedan 2015 drive Erika och hennes man Pär gården med inriktning besöksgård för barn och unga med ett lite extra för ungavuxna med psykisk ohälsa.

 

Gården har efter år 2000 inriktat sig mera på service till hästnäringen med uppförande av en komposteringsanläggning för hästgödsel samt uthyrning av containrar för hästgödsel. Läs mer här: www.godselforadling.se 

 

Hästarna kom tillbaks till gården 1990 när vi barn med föräldrarnas stora tillåtelse fick en nordsvensk valack, Nästets Gervin. Våran läromästare och den som startade den verksamhet som idag finns och kommer att finnas på gården.